SpawCity

+A
Powi?ksz tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


POIG 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Dzia?anie 2.3. Inwestycje zwi?zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

POIG.02.03.00-00-003/10
"Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencja?u naukowo-badawczego wraz z rozbudow? infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa"
Czas realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS) stworzona zosta?a w celu zapewnienia spawalniczemu ?rodowisku naukowemu sta?ego i bezpiecznego dost?pu do zgromadzonych informacji w bazach danych poprzez sie? Internet.

W ramach projektu stworzone zosta?y systemy informatyczne, u?atwiaj?ce komunikacj? pomi?dzy beneficjentami ostatecznymi projektu, a tak?e bazy danych: prac badawczych i rozwi?zań technologicznych, potrzeb technologicznych przedsi?biorstw i jednostek naukowych, potencja?u badawczego jednostek naukowych, materia?ów konstrukcyjnych, badań zm?czeniowych oraz baza danych w zakresie in?ynierii ?rodowiska w spawalnictwie.

Dzi?ki IPS udost?pniona zosta?a bezpieczna ??czno?? w trybie on-line z akredytowanymi b?d? atestowanymi przez Instytut Spawalnictwa o?rodkami szkoleniowymi rozmieszczonymi w ca?ej Polsce. Wprowadzony zosta? nowy standard korzystania z informacji i danych, umo?liwiaj?cy z jednej strony dost?p na bie??co do zasobów baz danych, a z drugiej skrócenie czasu wymiany dokumentów.

IPS umo?liwia gromadzenie i udost?pnianie informacji o potencjale badawczym krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz innowacyjnych rozwi?zaniach technologicznych opracowanych w tych jednostkach i tym samym zapewnia nowoczesn? komunikacj? pomi?dzy twórcami innowacji i u?ytkownikami spawalnictwa.

?

?

STREFA DLA ZAREJESTROWANYCH

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

盛通彩票 兴宁市| 青海省| 民县| 泊头市| 萍乡市| 许昌县| 龙口市| 明水县| 榕江县| 驻马店市| 于田县| 焦作市| 榆林市| 呼和浩特市| 夏津县| 疏勒县| 马关县| 萨嘎县| 奎屯市| 会理县| 江北区| 潞城市| 康保县| 卓资县| 吐鲁番市| 沙坪坝区| 明水县| 琼结县| 江都市| 平潭县| 浮梁县| 西峡县| 红桥区| 柳河县| 剑川县| 区。| 武川县| 临邑县| 阿拉善左旗| 肥东县| 灯塔市|